Zamówienia telefoniczne - 17 2275 777 (Pn-Pt 8:00 - 16:00) Wysyłka już od 14,90 zł
Kategorie prezentów
Wzory do personalizacji

Zbiór cytatów i sentencji

#Z1876

Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą!

#Z1877

Żyj tak, jakby ten dzień miał być Twoim ostatnim

#Z1878

Żyj tak, aby gdy umrzesz, Twoim przyjaciołom zrobiło się nudno.

#Z1879

Bo dobry człowiek w mętnych zdarzeń tłumie, właściwą ścieżkę zawsze znaleźć umie. -Johan Wolfgang von Goethe.

#Z1880

Dum spiro, spero - póki oddycham, nie tracę nadziei.

#Z1881

Alteri vivas oportet, si vis tibi vivere - Musisz żyć dla drugiego, jeżeli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie.

#Z1882

Carpe Diem - Chwytaj dzień

#Z1883

Ab alio exspectes, alteri quod feceris - co zrobisz drugiemu, oczekuj od niego.

#Z1884

Ad multos annos! - wielu lat życia.

#Z1885

Ad perpetuam rei memoriam - na wieczną rzeczy pamiątkę.

#Z1886

Accípere praestat quam inferre iniúriam – Lepiej doznawać krzywd, niż je wyrządzać.

#Z1887

Ad impossibília nemo obligatur – Nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych.

#Z1888

Aequum est peccatis veniam poscentem reddere rursus – Słusznie jest wybaczać winy proszącemu o wybaczenie. (Horatius)

#Z1889

Aliena vítia in óculis habemus, a tergo nostra sunt – Cudze błędy mamy na oku, nasze poza nami. (Seneka)

#Z1890

A tuo lare íncipe – Zaczynaj od siebie.

#Z1891

Audaces fortuna iuvat – Śmiałym szczęście sprzyja.

#Z1892

Audi multa, loquere pauca – Słuchaj dużo, mów mało.

#Z1893

Audi, vide, sile – Słuchaj, patrz i zachowaj milczenie.

#Z1894

Auribus frequenitius quam lingua utere – Uszu używaj częściej niż języka.

#Z1895

Aut ne tentaris aut pérfice – Albo nie próbuj, albo dokonuj.

#Z1896

Cognosce te ipsum – Poznaj samego siebie.

#Z1897

Crede, quod habes, et habes – Wierz, że masz, a będziesz miał.

#Z1898

Cum recte vivis, ne cures verba malorum – Skoro uczciwie żyjesz, nie dbaj o słowa złych ludzi.

#Z1899

Divide et impera – Dziel i rządź.

#Z1900

Donec eris sospes, multos numerabis amicos, tempora si fuernit nubila solus eris – dopóki będziesz szczęśliwy, będziesz miał wielu przyjaciół, gdy przyjdą czasy pochmurne, będziesz sam. (Owidiusz)

#Z1901

Fac fideli sis fidelis – Bądź wierny temu, kto wierny tobie.

#Z1902

Festina lente! – Spiesz się powoli. (Oktawian August)

#Z1903

Fide, sed cui, vide – Ufaj, ale bacz, komu ufasz.

#Z1904

Macte animo, iuvenis! – Bądź mężny, młodzieńcze!

#Z1905

Nil desperandum - Nie trzeba tracić nadziei. (Horacy)

#Z1906

Quicquid agis, prudenter agas et respice finem – Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i wypatruj końca.

#Z1907

Quicquid discis, tibi discis – Czegokolwiek się uczysz, uczysz się dla siebie.

#Z1908

Si tacuisses, philosophus mansisses – Gdybyś milczał, byłbyś filozofem.

#Z1909

Si vis pacem, para bellum – Jeśli chcesz pokoju przygotuj się do wojny. (Wegecjusz)

#Z1910

Si vis pacem, para iustitiam – Chcesz pokoju, czyń sprawiedliwość.

#Z1911

Sapere aude - Odważ się być mądrym. (Horacy)

#Z1912

Sursum corda - Nie traćcie ducha.

#Z1913

Sustine et abstine – Znoś i panuj nad sobą. (Epiktet)

#Z1914

Ut sementem feceris, ita metes – Jak posiejesz, tak zbierzesz.

#Z1915

Alterius non sit, qui suus esse potest – Niechaj nie należy do innego ten, kto może należeć do siebie.

#Z1916

Álteri vivas oportet, si tibi vis vívere – Trzeba, żebyś żył dla innych, jeżeli chcesz żyć dla siebie. (Seneca)

#Z1918

Amicítia nisi inter pócula contracta plerumque vítrea est – Przyjaźń zawarta przy kielichu jest zwykle krucha.

#Z1919

Amicorum omnia communia – U przyjaciół wszystko jest wspólne (Pitagoras)

#Z1920

Amicum perdere est damnorum maximum – stracić przyjaciela to największa ze strat.

#Z1921

Amicus certus in re incerta cernitur – Pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnej sytuacji (Cyceron)

#Z1922

Amicus optima vitae possesio – Przyjaciel to największy skarb w życiu.

#Z1923

Amicus stultorum similis efficietur – Przyjaciel głupich stanie się do nich podobny (kto z kim przestaje, takim się staje).

#Z1924

Cave me, Domine, ab amico, ab inimico vero me ipse cavebo – Boże, strzeż mnie od przyjaciół, z wrogami poradzę sobie sam.

#Z1925

Clara pacta claros faciunt amicos – Jasne (jednoznaczne, nie budzące wątpliwości) układy tworzą wiernych przyjaciół.

#Z1926

Felicitas multos habet amicos – Szczęście ma wielu przyjaciół.

#Z1927

Fervet olla, vivit amicitia – Garnek kipi, przyjaźń kwitnie.

#Z1928

Verus amicus rara avis est – Prawdziwy przyjaciel jest rzadkim ptakiem.

#Z1929

Vulgare amici nomen, sed rara est fides – Słowo „przyjaciel” jest pospolite, ale lojalność jest bardzo rzadka.

#Z1930

Adulescentia est tempus discendi, sed nulla aetas sera est ad discendum – Młodość jest czasem nauki, ale żaden wiek nie jest zbyt późny do podjęcia nauki.

#Z1931

Aequat omnes cinis; impares nascimur, pares morimur – Wszystkich zrównuje proch; rodzimy się nierówni, równi umieramy. (Seneka)

#Z1932

Aequo pulsat pede – Jednako bije takt (czas jest dla każdego taki sam).

#Z1933

Amici fures témporum – Przyjaciele to złodzieje czasu.

#Z1934

Annus superior semper melior – Rok ubiegły zawsze lepszy.

#Z1935

Antiqua, quae nunc sunt, fuérunt olim nova – To, co jest dziś stare, było kiedyś nowe.

#Z1936

Assidue addiscens ad senium venio – Douczając się nieustannie dochodzę do starości.

#Z1937

Aut vincere, aut mori – Albo zwyciężać, albo umierać.

#Z1938

Bene mori praestat, quam túrpiter vívere – Lepiej dobrze umrzeć, niż haniebnie żyć.

#Z1939

Breve tempus aetatis satis longum est ad bene honestumque vivendum – Krótki okres życia jest dostatecznie długi, by żyć dobrze i uczciwie.

#Z1940

Caelum et terra transibunt, verba autem mea non praeteribunt – Niebo i ziemie przeminą, ale słowa moje nie przeminą. (Ewangelia wg św. Mateusza)

#Z1941

Carpe diem - Chwytaj dzień.

#Z1942

Cinis et manes et fabula fies – Popiołem i cieniem i wspomnieniem się staniesz. (Persjusz)

#Z1943

Comedamus et bibamus cras enim moriemur – Jedzmy, pijmy, wszak jutro pomrzemy.

#Z1944

Contra vim mortis non est medicamen in hortis – Przeciwko mocy śmierci nie ma ziół w ogrodach.

#Z1945

Crescunt anni, decrescunt vires – Przybywa lat, ubywa sił.

#Z1946

De mortuis nihil nisi bene – O zmarłych dobrze albo wcale (mówić).

#Z1947

Festina lente – Spiesz się powoli.

#Z1948

Finis coronat opus – Koniec wieńczy dzieło.

#Z1949

Hodie mihi, cras tibi – Dziś mnie, jutro tobie

#Z1950

Memento mori – Pamiętaj o śmierci.

#Z1951

Mors est quies viatoris, finis est omnis laboris – Śmierć jest spoczynkiem podróżnego, jest kresem mozołu wszelkiego.

#Z1952

Mors malum non est, sola ius aequum generis humani – Śmierć nie jest złem, a jedynie prawem obowiązującym cały rodzaj ludzki. (Seneka)

#Z1953

Mors meta malorum – Śmierć kresem cierpień.

#Z1954

Nescit vox missa reverti – Słowo, które raz wyleciało, nie umie powrócić.

#Z1955

Omnia orta occidunt et aucta sensecunt – Wszystko, co powstało, ginie, a co wzrosło, starzeje się. (Salustiusz)

#Z1956

Plurimos annos! – Sto lat! (dosł. Wielu lat!)

#Z1957

Post mortem est nulla voluptas – Po śmierci nie czas na przyjemności.

#Z1958

Potius mori quam foedari – Prędzej śmierć niż pohańbienie.

#Z1959

Pulvis es et in pulverem reverteris – Prochem jesteś i w proch się obrócisz. (Księga Rodzaju)

#Z1960

Respice finem – Patrz końca.

#Z1961

Tempora labuntur tacitisque senescimus annis – Czas upływa, a my starzejemy się wraz z cicho upływającymi latami. (Owidiusz)

#Z1962

Tempora mutantur et nos mutamur in illis – Czasy się zmieniają i my zmieniamy się wraz z nimi.

#Z1963

Tempus fugit, aeternitas manet – Czas ucieka, wieczność trwa. (Wergiliusz)

#Z1964

Tota vita discendum est mori – Przez całe życie trzeba się uczyć umierać. (Seneka)

#Z1965

Vigilate itaque, quia nescitis diem neque horam – Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.

#Z1966

Vivere nolit, qui mori non vult – Kto nie chce umierać, ten nie chce też żyć. (Seneka)

#Z1967

Vulnerant omnes, ultima necat – Ranią wszystkie, ostatnia zabija (o godzinach)

#Z1968

Admoneri bonus gaudet – Dobry człowiek z radością przyjmuje napomnienia. (Seneka)

#Z1969

Aliud clausum in pectore, aliud in lingua promptum habent – Ludzie mają co innego w sercu, co innego na języku. (Salustiusz)

#Z1970

Bono ánimo es! – Bądź dobrej myśli.

#Z1971

Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare – Każdy człowiek może zbłądzić, uparcie w błędzie trwa tylko głupi. (Cyceron)

#Z1972

Duobus litigantibus tertius gaudet – Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. (Ezop)

#Z1973

Humanum amare est, humanum autem ignoscere – Rzeczą ludzką jest kochać i ludzką też przebaczać. (Plaut)

#Z1974

Errare humanum est – Błądzić jest rzeczą ludzką. (Seneka Starszy)

#Z1975

Hominum causa omne ius constitutum sit – Wszelkie prawo winno być stanowione dla ludzi.

#Z1976

Homo doctus in se semper divitias habet – Człowiek wykształcony w sobie zawsze bogactwo ma.

#Z1977

Homo sum, humani nil a me alienum puto – Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce.

#Z1978

Humana non sunt turpia – Co ludzkie, nie hańbi.

#Z1979

Nemo sine vitiis est – Nikt nie jest bez wad.

#Z1980

Non est bonum esse hominem solum – Nie jest dobrze człowiekowi być samemu.

#Z1981

Non in solo pane vivit homo – Nie samym chlebem człowiek żyje. (Księga Powtórzonego Prawa)

#Z1982

Ultra posse nemo obligatur – Nikt nie jest zobowiązany zrobić więcej niż może.

#Z1983

Nemo sapiens nisi patiens – Nie jest mądry, kto nie jest cierpliwy.

#Z1984

Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie pytając o powód smutku, potrafi sprawić, że znów wraca radość.

#Z1985

Przyjaźń jest jak nieśmiertelnik. Blady, ale nigdy nie więdnie. (Henryk Sienkiewicz)

#Z1986

Przyjaźń poznaję po tym, że nic nie może jej zawieść, a prawdziwą miłość po tym, że nic nie może jej zniszczyć. (Antoine de Saint-Exupéry)

#Z1987

Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, gdy nasze skrzydła zapomniały jak latać.

#Z1988

Przyjaciel to człowiek, który wie wszystko o Tobie i wciąż Cię lubi. (Elbert Hubbard)

#Z1989

Miłość to dwie dusze w jednym ciele, przyjaźń - to jedna dusza w dwóch ciałach. (Tadeusz Kotarbiński )

#Z1990

Gdybyś kiedy we śnie poczuła, że oczy moje już nie patrzą na ciebie z miłością, wiedz, żem żyć przestał. (Stefan Żeromski )

#Z1991

Nie mów nic. Kocha się za nic. Nie istnieje żaden powód do miłości. (Paulo Coelho )

#Z1992

Prawdziwa miłość zaczyna się tam, gdzie niczego już w zamian nie oczekuje. (Antoine de Saint-Exupéry)

#Z1993

Miłość kpi sobie z rozsądku. I w tym jej urok i piękno. (Andrzej Sapkowski)

#Z1994

Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie. (Jan Paweł II)

#Z1995

Niedojrzała miłość mówi: kocham cię, ponieważ cię potrzebuję. Dojrzała mówi: potrzebuję cię, ponieważ cię kocham. (Erich Fromm)

#Z1996

Nigdzie nie kupisz szczęścia, miłość daje je gratis. (Phil Bosmans)

#Z1997

W życiu piękne są tylko chwile. (Ryszard Riedel)

#Z1998

Nie biegnij za szybko przez życie bo najlepsze rzeczy zdarzają się nam wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. (Gabriel García Márquez)

#Z1999

Są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem. Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko. (Albert Einstein)

#Z2000

Życie jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiesz, co się trafi. (Forrest Gump)

#Z2001

Sztuka życia - to cieszyć się małym szczęściem. (Phil Bosmans)

#Z2002

Życie nie daje nam tego co chcemy, tylko to co ma dla nas.
Loading...
Ładowanie ...