Przykładowe teksty

O miłości

„Ani czas, ani mądrość nie zmieniają człowieka – bo odmienić istotę ludzką zdolna jest wyłącznie miłość."  Paulo Coelho

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą." Jan Twardowski

„Jeżeli kochasz, czas zawsze odnajdziesz, nie mając nawet ani jednej chwili.”  Jan Twardowski

„Kochać drugiego człowieka oznacza wielką pracę nad sobą." Jan Twardowski

„Miłości się nie szuka, jest albo jej nie ma.” Jan Twardowski

„Miłość jest pragnieniem, by komuś coś dawać , a nie otrzymywać." Bertold Brecht

„Kochać i być kochanym to tak, jakby z obu stron grzało nas słońce." Dr Davis Viscott

„W miłości wszystkie środki są dobre, prócz tych, które prowadzą prosto do celu." Tadeusz Breza

„Mężczyźni pragną zawsze być pierwszą miłością kobiety. Kobiety zawsze pragną być ostatnim romansem mężczyzny." Oskar Wilde

„Miłość prawdziwa zaczyna się wówczas, gdy niczego w zamian nie oczekujesz." Antoine de Saint-Exupéry

„Miłość jest wtedy wielka, kiedy gra nie na jednej, ale na wszystkich strunach serca." Aleksander Świętochowski

„W miłości dwie wolności łączą się w jedną słodką niewolę." Iason Evangelu

„Tylko ten, kto kocha, widzi, co jest prawdziwe w człowieku." Karl Jaspers

„Miłość - chwilowe obłąkanie, na które lekarstwem jest małżeństwo.” – Amrose Bierce

„Miłość upiększa każde romantyczne przeżycie i usprawiedliwia każde szaleństwo.” – George Bernard Shaw

„Miłość jest radością świata, słońcem życia, wesołą melodią na pustyni."  Bolesław Prus

„Miłość to największe i jedyne bogactwo na ziemi." Buryla W.

„Prawdziwa miłość zawsze milczy: wyrazem prawdy są czyny, nie słowa." William Shakespeare

„Prawdziwa miłość jest jak duch: każdy o niej mówi, ale niewielu spotkało się z nią twarzą w twarz.” Alfred de Musset 

„Życie z drugim człowiekiem polega na tym, że zaczyna się lubić jego dziwactwa.”  Jonathan Carroll

 

Po łacinie

Carpe diem quam minimum credula postero! - /chwytaj dzień jak najmniej ufając przeszłości! Horacy

Amicus rara avis est. - Przyjaciel jest jak biały kruk.

Homo homini lupus est. - Człowiek człowiekowi wilkiem.

Vivere militare est! - Życie jest walką!

Quod me nutrit me destruit- to co trzyma mnie przy życiu, jednocześnie mnie zabija

per aspera at astra...- przez trudności do gwiazd

Amo te ama me...- Kocham ciebie kochaj mnie...

Errare humanum est. - Błądzić jest rzeczą ludzką.  Seneka Młodszy

Dimidium facti, qui coepit, habet. - Kto zaczął już zrobił połowę.

Amicus proba - probatum ama. - Przyjaciela próbuj, wypróbowanego kochaj.

Amicus certus in re incerta cernitur. - Pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnej sytuacji. Cyceron

Dum spiro, spero. - Póki żyję, mam nadzieję

Ab alio exspectes, alteri quod feceris- co zrobisz drugiemu, oczekuj od niego. Seneka Młodszy

Veni, vidi, vici. Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem.

Sic fuit, est et erit: similis similem simi quaerit. -Tak było, jest i będzie: podobny szuka podobnego sobie.

Saepe venit magno faenore, tardus amor. - Późna miłość przychodzi częstokroć z wielką gwałtownością.

Consuetudo altera natura est. - Przyzwyczajenie jest drugą naturą.

Bonum ex malo non fit. - Dobro nie rodzi się ze zła.

Nemo regere potest nisi qui et regi.- Tylko ten umie rządzić, kto umie być posłusznym władzy.

Sola ratio perfecta beatum facit. - Tylko doskonały rozum czyni człowieka szczęśliwym.

,,amor omnia vincit" - miłość wszystko zwycięży

 

Mądrości życiowe

„Sztuka życia - to cieszyć się małym szczęściem.”Phil Bosmans

„W życiu piękne są tylko chwile.”  Ryszard Riedel

„Nie biegnij za szybko przez życie, bo najlepsze rzeczy zdarzają się nam wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy.”  Gabriel García Márquez

„Nie zalety ciała i majątek dają szczęście, lecz prawość charakteru i zalety umysłu.”  Demokryt 

„Życia nie mierzy się ilością oddechów, ale ilością chwil, które zapierają dech w piersiach.” Maya Angelou

„Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro. Ucz się tak, jakbyś miał żyć wiecznie.”Gandhi Mahatma

„W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca.”  Paulo Coelho

„Najpiękniejszych chwil w życiu nie zaplanujesz. One przyjdą same.”  Phil Bosmans

„Życie jest zbyt krótkie, aby tracić czas na rozmowy o niczym.”  Katarzyna Nosowska

„Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia.”  Albert Einstein

„To możliwość spełnienia marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące.”  Paulo Coelho

„Życie jest jak most, który łączy to, co było, z tym, co będzie.  Mian Mian

„Idź własną drogą, bo w tym cały sens istnienia, żeby umieć żyć... „ Maciej Balcar

„Życie jest zbyt poważne, by o nim poważnie mówić.” Oscar Wilde

„Spraw, aby każdy dzień miał szansę stać się najpiękniejszym dniem twojego życia.” Mark Twain

„Życie nie jest lepsze ani gorsze od naszych marzeń, jest tylko zupełnie inne. „William Shakespeare

„Życie nie daje nam tego co chcemy, tylko to co dla nas ma.” Władysław Stanisław Reymont

„Jeśli chce się być szczęśliwym, nie wolno gmerać w pamięci.”  Emil Cioran

„Ze szczęściem czasami bywa tak jak z okularami, szuka się ich, a one siedzą na nosie.”  Phil Bosmans

„Pieniądze szczęścia nie dają. Dopiero zakupy.”  Marilyn Monroe

 

O przyjaźni

„Trzeba wielu lat by znaleźć przyjaciela, wystarczy chwila by go stracić.”  Stanisław Jerzy Lec

„Mężczyznę można "wykastrować" jednym zdaniem: Wolę, abyś był moim przyjacielem niż kochankiem.” Woody Allen

„Przyjaciel to ktoś, kto daje Ci totalną swobodę bycia sobą.” Jim Morrison

„O wartości człowieka świadczy lista jego przyjaciół, o popularności - lista jego wrogów.” Andrzej Majewski

„Kochaj wszystkich. Ufaj niewielu. Bądź gotów do walki, ale jej nie wszczynaj. Pielęgnuj przyjaźnie.”  William Shakespeare (Szekspir)

„Czy istnieje coś gorszego niż miłość brzydkiej kobiety? Owszem - przyjaźń pięknej kobiety.”  Albert Camus

„Przyjaźń poznaję po tym, że nic nie może jej zawieść, a prawdziwą miłość po tym, że nic nie może jej zniszczyć.” Antoine de Saint-Exupéry

„Nawet gdy przyjaciel działa wbrew tobie, wciąż jest twoim przyjacielem.” Paulo Coelho

„Prawdziwy przyjaciel jest z tobą na dobre i na złe.” Gabriel García Márquez

„Prawdziwa przyjaźń to doskonała harmonia tego, co ludzkie z tym, co boskie.”  Cyceron

„Przyjaźń jest łańcuchem uczuć chłodnych i serdecznych, z tą tylko różnicą, że chwile oziębienia należą do rzadkości.” Helvetius (Claude Adrien Helwecjusz)

„Przyjaźń jest subtelną rozkoszą szlachetnych dusz.” Safona

„Podobieństwa czynią przyjaźń radosną, różnice ciekawszą.” Todd Ruthman

„Najpiękniejsza przyjaźń istnieje między ludźmi, którzy wiele od drugich oczekują, ale niczego nie żądają.” Albert Schweitzer

„Wszystkie wielkości świata nie są warte dobrej przyjaźni.” François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)

„Moim najlepszym przyjacielem jest ten, który wydobywa ze mnie to, co jest we mnie najlepsze." Henry Ford

„Są rzeczy, o których nie mówi się nawet najbliższym przyjaciołom. Czasem zresztą nie trzeba mówić, bo oni i tak wiedzą." Stephen King

„Przyjaciel jest jak my sami. Ten, kto może przyjrzeć się prawdziwemu przyjacielowi, widzi obraz samego siebie." Cyceron

„Przyjaciół się nie zdobywa, przyjaciół się poznaje." Isabel Paterson

„Zdobycie prawdziwych przyjaciół to najlepszy dowód osobistego sukcesu w życiu." Edward Everett Hale

 

Po angielsku
„A single rose can be my garden... a single friend, my world.”/Pojedyncza róża może być mym ogrodem...przyjaciel, całym światem.Leo Buscaglia

„The antidote for fifty enemies is one friend.”/Jeden przyjaciel jest antidotum na 50 wrogów. Aristotle

„We need old friends to help us grow old and new friends to help us stay young.”/ Potrzebujemy starych przyjaciół aby pomogli nam się zestarzeć i nowych aby pozostać młodymi.LettyCottinPogrebin

„A good friend is cheaper than therapy.” / Dobry przyjaciel jest tańszy niż psychoterapia.Autor nieznany

„Friends are those rare people who ask how you are and then wait for the answer.” / Przyjaciele, to ci rzadko spotykani ludzie, którzy pytają jak się masz, a potem czekają na odpowiedź.Autor nieznany

„The language of friendship is not words but meanings.”/ Język przyjaźni, to nie słowa lecz znaczenia. Henry David Thoreau

„If you want to make God laugh, tell him about your plans.” / Jeśli chcesz rozśmieszyć Boga, opowiedz mu o twoich planach na przyszłość. Woody Allen

„A man can be destroyed, but not defeated.” / Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać. Ernest Hemingway

„Experience is the name that everyone gives to his mistakes.” / Doświadczenie - nazwa jaką nadajemy naszym błędom.  Oscar Wilde

„Being a woman is a terribly difficult task, since it consists principally in dealing with men.” / Być kobietą to strasznie trudne zajęcie, bo polega głównie na zadawaniu się z mężczyznami. Joseph Conrad

„The only way to get rid of a temptation is to yield to it.”/Jedyny sposób, żeby uwolnić się od pokusy to jej ulec. George Bernard Shaw

„We are such stuff as dreams are made on.” / Jesteśmy z tego samego materiału co nasze sny. William Shakespeare (Szekspir)

„My one regret in life is that I am not someone else.”/ Jedyne czego żałuję w życiu, to tego, że nie jestem kimś innym. Woody Allen

„There is no sincerer love than the love of food.”/Nie ma bardziej szczerej miłości niż miłość do jedzenia. George Bernard Shaw

„I never put off till tomorrow, what I can possibly put do the day after.”   Nigdy nie odkładam na jutro tego, co mogę zrobić pojutrze. Oscar Wilde

„The good times of today are the sad thoughts of tomorrow.”/  Dobre chwile dzisiejszego dnia są smutnymi wspomnieniami jutra.  Bob Marley

„Each day is drive through history.”/ Każdy dzień jest podróżą przez historię. Jim Morrison

„A lie can be halfway round the world before the truth has got its boots on.”/ Kłamstwo zdąży obiec pół świata, zanim prawda włoży buty. James Callaghan

„Dan­ger is a beauti­ful thing when it is pur­po­seful­ly sou­ght out.”/Niebezpieczeństwo jest piękną rzeczą, jeśli się jej świadomie poszukuje. Ernest Hemingway

„If only one takes care of means, the end will take care of itself.”/Wystarczy dbać o środki, cel sam zadba o siebie.Ghandi

 

Z piosenek

„The piano keys are black and white, but they sound like a million colours in your mind.” /Czarne i białe są klawisze pianina, lecz brzmią one milionami kolorów w twojej głowie. Katie Melua

„Nothing breaks like a broken promise.”/ Nic nie załamuje tak jak złamana obietnica. Kevin Moore

„Time grabs you by the wrist, directs you where to go."/ Czas chwyta cię za nadgarstek, kieruje cię tam, gdzie się udać.Green Day "Time of your life"

„He"s more than a man, and this is more than love the reason that this sky is blue”/ On jest więcej niż mężczyzną, a to jest więcej niż miłość. To powód, dla którego niebo jest niebieskie. Rihanna

„I just wanna live while I"m alive."/ Ja po prostu chcę żyć póki jestem żywy./ Bon Jovi

„Flames to dust, lovers to friends, why do all good things come to an end.” / Płomienie w pył, kochankowie w przyjaciół,  dlaczego wszystkie dobre rzeczy zmierzają do końca.  Nelly Furtado

„I"m not afraid to fall If you"re the one who catches me.”/Nie boję się upaść Jeśli to ty mnie złapiesz  Jonas Brothers

„All you need is love.”/Wszystko, czego potrzebujesz, to miłość. The Beatles

„You can do anything you set your mind to, man.”/"Możesz dokonać wszystkiego, czego tylko pragniesz, człowieku. Eminem

„Have you ever loved someone so much, you"d give an arm for? “/ Czy kiedykolwiek kochałeś kogoś tak bardzo, by oddać za niego ramię?  Eminem

„Cause some things just don"t change. It"s better when they stay the same.”/ Bo niektóre rzeczy po prostu się nie zmieniają. Jest lepiej, kiedy pozostają takie same. Eminem

„If you hear a lie often enough start to believe it."/Jeśli słyszysz jakieś kłamstwo wystarczająco często zaczynasz w nie wierzyć. Michael Jackson "

„Lies run sprints, but the truth runs marathons." /Kłamstwa biegną sprintem, ale prawda biegnie maratonem. Michael Jackson

„I don"t wanna live like a broken record "/Nie chcę żyć jak zdarta płyta.BMTH

„I am no one’s wife, but I love my life"/ Nie jestem niczyją żoną, ale kocham moje życie.Chicago Musical

„And in the end the love you take is equal to the love you make.”/A na końcu miłość, którą bierzesz jest równa tej, którą dajesz-The Beatles - The End

„I Will Always Love You..."/Zawsze będę Cię kochać. Whitney Houston.

„Don"t worry be happy..." / Nie martw się, bądź szczęśliwy. Bobby McFerrin

„...Close your eyes and please don"t let me go..."/Zamknij oczy i proszę, nie pozwól mi odejść. Simple Plan

„I see my future when I look in your eyes. It took your love to make my heart come alive"/ Widzę swoją przyszłość, gdy spoglądam ci w oczy. To twoja miłość obudziła moje serce do życia. Kiss

 

Z książek

,,Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu." Antoine de Saint-Exupéry„Mały Książę"

„Jak widać, trudność nie polega na życiu z bliźnimi, lecz na ich zrozumieniu."JoseSaramago „Miasto ślepców”

„Łatwiej zapamiętujemy to, co dostajemy w darze, niż to, co zdobywamy.”JoseSaramago „Miasto ślepców”

„Sekret wart jest tyle, ile warci są ludzie, przed którymi powinniśmy go strzec.”Carlos Ruiz Zafón "Cień wiatru"

„Cacko, za którym żądza chciwie goni straciło urok, gdy je mamy w dłoni."G.G.Byron"Giaur"

„Często się zdarza, że dopiero przyszłość pokazuje nam, ile coś było warte."Murakami "Kafka nad morzem"

„To, że milczę, nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia.” Jonathan Carroll „Szklana zupa”

„Kocha się za nic. Nie istnieje żaden powód do miłości.” Paulo Coelho „Alchemik”

„Życie jest jak pudełko czekoladek - nigdy nie wiesz, co ci się trafi.” Winston Groom „Forrest Gump”

„Kochać kogoś, to przede wszystkim pozwalać mu na to, żeby był, jaki jest.” William Wharton „Tato”

„Najpiękniejszych chwil w życiu nie zaplanujesz. One przyjdą same.” Phil Bosmans

„Kiedy łamiesz zasady, łam je mocno i na dobre.”TerryPratchett „Trzy wiedźmy”

„To możliwość spełnienia marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące.”  Paulo Coelho  „Alchemik”

„Słowami też można dotykać. Nawet czulej niż dłońmi.” Janusz Leon Wiśniewski „Samotność w Sieci”

„Pamiętaj, że człowiek się zmienia, jednak jego przeszłość nigdy.” BeccaFitzpatrick„Szeptem”

„Są takie wydarzenia, które - przeżyte wspólnie - muszą się zakończyć przyjaźnią...” Joanne Kathleen Rowling„Harry Potter i Kamień Filozoficzny”

„Zawsze na świecie ktoś na kogoś czeka.” Paulo Coelho  „Alchemik”

„Kocham cię. Będę cię kochał do dnia, w którym umrę. A jeśli po tym jest jakieś życie, to wtedy też będę cię kochał.” Cassandra Clare „Miasto Szkła”

„Jedynym sposobem pozbycia się pokusy jest uleganie jej.”Oscar Wilde „PortretDorianaGraya”

„Wolę jedno życie z Tobą niż samotność przez wszystkie ery tego świata.” John Ronald Reuel Tolkien „Władca Pierścieni”

„Jeśli możesz żyć wiecznie, to musisz wiedzieć po co żyjesz.” Stephenie Meyer „ Zmierzch”

 

Z filmów

„Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, co ci się trafi." -„Forrest Gump”

„Szczęście nie jest sprawą magii lecz wiary" -„Dyskretna"

„Żyj tak, żebyś po latach mógł powiedzieć - przynajmniej się nie nudziłem"- „ForestGump"

„Gdyby w każdych z nich nie tkwiłoby zło, nie byliby ludźmi. Byliby aniołami." - „Angel"

„Jeśli nie wiesz dokąd idziesz, pewnie tam nie dojdziesz." -„Forrest Gump"

„Głupstwa nie warte są siódmych potów. Niczym się nie przejmuj, to zaoszczędzisz na dezodorantach." -„Forrest Gump"

„Sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie." -„Sami swoi"

„Nie ma miłości, są tylko jej dowody." -„Ukryte pragnienia"

„Nadzieja to dobra rzecz, być może najlepsza..., a to co dobre nie przemija." -„Skazani na Shawshank"

„Każdy z nas szuka szczęścia na własną rękę." -„Cienka czerwona linia"

„Ci, którzy nie doceniają życia nie zasługują na nie." -„To właśnie miłość"

„Życie to wielka impreza, zrób wszystko, żeby nie być na niej kelnerem." -„Czas serferów"

„Prawda jest jak [CENZURA], a ja jestem jej alfonsem." -„Czas serferów"

„Twoje serce jest wolne, miej odwagę podążać za jego głosem."-„Braveheart"

„Życie drogie, a pić się chce." -„Wesele"

„Nic nie jest prawdziwe jeśli nie znamy samych siebie." -„Rocky III"

„Choćbym miał oczy szeroko otwarte i tak wszystkiego nie dostrzegę" -„Zatoichi"

„Tylko przed śmiercią i podatkami nie można uciec."  - „Joe Black"

„Życie jest proste, podejmuj decyzję i nie oglądaj się."-„Szybcy i wściekli: Tokio Drift"

„Ważne jest tylko czego naprawdę chcesz i podążanie za tym." -„Szybcy i wściekli: Tokio Drift"

 

Religijne

„Wczoraj do Ciebie nie należy. Jutro niepewne... Tylko dziś jest twoje.”  Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

„Kochaj i czyń, co chcesz”.  Św. Augustyn

„Człowieka trzeba mierzyć miarą serca – sercem.” Jan Paweł II

„Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto „rozdaje”, kto zdolny jest dawać.” Jan Paweł II

„Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę.” Jan Paweł II

„Kochać znaczy połączyć się z drugim człowiekiem i dostrzec w nim iskrę Boga". Thomas Merton

„Nie prośmy Boga o łatwe życie. Prośmy Go o siłę do znoszenia ciężkiego życia."  John F. Kennedy

„To, czego sami unieść nie możemy, nieśmy z Tym, który jest Wszechmocny".- Św. Bonifacy

„Ten, który Cię stworzył wie również, co ma z Tobą zrobić.”  Św. Augustyn

„Bóg jest zawsze w pobliżu ludzi okazujących sobie miłość.” Johann Hienrich Pestalozzi

„Nie ma sytuacji bez wyjścia. Kiedy Bóg drzwi zamyka to otwiera okno." Ks. Jan Twardowski

„Największa potęga człowieka leży w sile jego wiary."  Napoleon Hill

„Żywa wiara konieczna jest do prawdziwego szczęścia." bł. Honorat Koźmiński

„Najlepsza modlitwa to ta, która zawiera najwięcej miłości.” bł. Karol de Foucauld

„Życie to powieść Boga. Pozwólmy Mu ją pisać.” Isaac Bashevis Singer

„Miejcie odwagę żyć dla Miłości, Bóg jest Miłością.” Jan Paweł II

„Bóg nie zdejmuje ciężarów, wzmacnia tylko plecy.”  Franz Grillparzer

„Nadzieja to cierpliwość czekania na to, że spełnią się wszystkie Boże obietnice.” Ks. Jan Twardowski

"Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj" Św. Paweł

„Dobroć polega na szanowaniu i kochaniu ludzi bardziej niż na to zasługują.” Św. Paweł

 

Trwa ładowanie...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.